ICP logo European flag Title images - volunteers Title images - volunteers
Title images - volunteers
Cliciwch yma i weld y wefan hon yn Saesneg Title images - volunteers

Cafodd ICP Partneriaeth ei sefydlu ym mis Chwefror 2000.

Mae ein priffeysydd gwaith o 2000-2012 wedi bod yn hyrwyddo Rhaglen Ieuenctid y Comisiwn Ewropeaidd yng Nghymru, yn enwedig y cynllun Gwasanaeth Gwirfoddol Ewropeaidd (EVS), a darparu hyfforddiant rhyngddiwylliannol.

Mae staff ICP Partneriaeth wedi bod yn ymwneud â chynorthwyo a hyfforddi gwirfoddolwyr sy'n mynd dramor ers dros 20 o flynyddoedd. Rydym wedi bod yn weithredol yn yr EVS ers 1997, felly mae gennym nifer o sefydliadau partner ar hyd a lled yr Undeb Ewropeaidd!

Nawr, rydym yn arallgyfeirio i ymchwilio a hyrwyddo syniadau ar gyfer gwasanaeth dinesyddol yng Nghymru, i ddyfnhau yr agenda datganoli a'i rannu ein harbenigedd gyda sefydliadau yn y sectorau menter gymdeithasol, gwirfoddol ac ynni gwyrdd.

Side images - volunteers
   
   
   
   
   
 
©ICP partneriaeth 2004-14 Website by AlgolOnline